Tips från oss:

Väldigt många elever misslyckas med provet på trafikverket. Över 50%

Trafikverket tycker som vi att resultatet är under all kritik. Vi skulle kunna kräva att innan vi rapporterar till trafikverket att kursen är klar så vill vi se att eleven nått de teoretiska målen men vi tror att ni kan ta det ansvaret hemma som elever och målsmän.

Eget ansvar är bra men det kan ofta behövas stöttning och hjälp att nå målet.

Alla våra AM elever har tillgång till trafikskolaonline, Vi kollar det på kursen. Trafikskolaonline är ett grymt bra material. Det finns inget bättre att tillgå.

Det finns en film om hur Trafikskola online fungerar, Titta gärna på filmen tillsammans hemma: https://youtu.be/HQ5PRw2LWFM

Den svårast varianten av test på Trafikskolaonline.se heter sluttest. Vi har sett att om man kan göra sluttest med över godkänt, 60 poäng av 65 möjliga så klarar nästan alla provet på trafikverket lätt.

Gör gärna en kort plan och var inte rädda att flytta provet på trafikverket om det går dåligt med proven hemma.
15 åringar kan ofta behöva hjälp hemma med testproven, Det är mycket svåra ord som inte ungdomarna kommit i kontakt med tidigare.

Ställ gärna krav på eleven: Vi ska ha 60 rätt på sluttesterna hemma innan vi åker till trafikverket och det kollar vi gemensamt att vi nått upp till.
Det är ganska meningslöst att åka till provet på trafikverket om eleven inte klarat testproven hemma, Risken är mycket stor att det inte blir positivt. och dyrt i slutändan.

Titta på första sidan på trafikskolaonline.se, eleven loggar in och scrolla ner. Kolla om körkortskursen är klar, Kolla så att det finns godkända sluttest. det borde vara minst 5 stycken. Om det inte är minst fem sluttst som är godkända så får man jobba mer.

Det finns en kurs på trafikskolaonline. 67 sidor med kontroll frågor. Det är en bra kurs. Gör hela den kursen. Det syns om man gjort kusen för det står på första sidan om man scrollar ner.

 

Så här ser det ut innan jag har börjat

 

 

 

 

 

Så här ser det ut när jag är klar.

När det går dåligt.

 

Gör ett prov med 65 frågor, körkortstest eller sluttest.

Gissa på  frågorna som är svåra, rätta provet.

Läs förklaringarna till frågorna som blev fel, förklaringarna är små gröna texter som man klickar på och finns under alla frågor som blev fel.

 

Jaga personligt rekord på Sluttesterna. Om Eleven fått 45 rätt så måste eleven försöka få 46 rätt nästa gång. Om resultatet sjunker så måste eleven försöka fundera på hur man gjorde när man fick 45 rätt och göra lite mer så.

Hur lång tid lägger jag ner på testproven hemma? Om jag har 50 minuter på mig så borde jag utnyttja tiden. Trafikverkets prov är utformade med tanke på att man måste vara noga. det går int att klara provet på 15 minuter.

Öva hemma på att göra provet sakta. Öva på uteslutningsmetoden. Läs frågan noga och kolla alla alternativ. Om ett alternativ är bra så borde de andra alternativen vara dåliga. om två alternativ är bra, Vilket är bäst?

Sitt tillsammans hemma och läs noga. Försök hålla på i minst 40 minuter med provet.

Det är inte konstigt om man måste lägga ner 20-30 timmar effektivt arbete hemma.

Det är en bra kurs för livet och en bra grej att stäva emot tillsammans med någon förälder.

Lycka Till.

Drivelife