Introduktionsutbildning

för övningskörning hemma

Om du ska övningsköra privat behöver du en handledare.

Både elev och handledare måste gå kursen. Kursen gäller i 5 år

Kursen tar 3 timmar och är väldigt omtyckt.

Vi kollar legitimation
I priset ingår allt teorimaterial till handledaren samt fika.

Betalas på bankgiro 844-5074 och märk betalningen med namn och personnummer. Om vi av någon anledning ställer in en kurs eller ändrar datum pga t ex sjukdom (och ni inte har möjlighet att komma till det nya datumet) återbetalas givetvis hela kursavgiften.

tillbaka